Senchuu Hassaku Cho Karakuchi Junmai Kochi, Japan 船中八策超辛口純米

Senchuu Hassaku Cho Karakuchi Junmai Kochi, Japan 船中八策超辛口純米